Gasilska društva v GPO Vransko

PGD LOČICA PRI VRANSKEM

PGD Ločica pri Vranskem

Predsednik: Jernej Vadlan
Poveljnik: Anton Urankar

PGD Ločica pri Vranskem je bilo ustanovljeno leta 1933. Nadzorni odbor: Gašper Vadlan, Miha Pečovnik, Anton Štrajhar in Alojz Urh. Ostali ustanovni člani: Jože Ribič, Anton Dolinšek, Anton Pistotnik st, Anton Pistotnik ml, Ivan Pistotnik, Ivan Kogoj, Ahmed Okanovič in Ivan Lipovšek.

Pričeli so graditi gasilski dom, ki je bil predan svojemu namenu leta 1937 in je služil vse do leta 1997. Leta 1934 so nabavili ročno brizgalno na konjsko vprego. Leta 1958 je bilo kupljeno osebno vozilo opel blic. Leta 1980 so prejeli od gasilskega društva Vransko prvo orodno vozilo znamke Fiat. Leta 1983 od PGD Drešinja vas prevzeli rabljeno vozilo IMV, ki jim je služilo do leta 1986, istega leta pa so s pomočjo gasilske zveze nabavili vozilo TAM, ki ga je leta 2002 zamenjalo vozilo GVM-1 znamke VW. Pred tem le leta 2000 društvo kupilo rabljeno cisterno za 5000 l za prevoz vode. Leta 1984 je društvo predalo namenu novo črpalko Rosenbauer, kapacitete 800 l na minuto. To črpalko društvo uporablja še danes.

V svoji zgodovini je društvo razvilo tri prapore: prvega je leta 1939, drugega je leta 1955 in tretjega pa leta 1995. 1. avgusta 1997 je bil star gasilski dom porušen do tal. 1 avgusta 1998 pa je bil namenu predan nov gasilski dom . Leta 2000 dom še nadgradili in v njem uredili prostore za bivanje.

​Leta 2003 so starejši pionirji dosegli 1. mesto na kvizu GZ Žalec.

PGD PREKOPA – ČEPLJE – STOPNIK

PGD Prekopa – Čeplje – Stopnik

Predsednik: Robert Novak
Poveljnik: Mitja Ribič

PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik je bilo ustanovljeno leta 1906. Nov gasilski dom je bil zgrajen leta 1930, obnovljen pa 1986. Društvo je že prvo leto nabavilo novo ročno gasilsko brizgalno, leta 1945 prvo motorno brizgalno ILO, leta 1952 poltovorni avto, leta 1976 pa novo motorno brizgalno Rosenbauer. Leta 2001 je bilo nabavljeno specialno vozilo GVGP-2, znamke TAM 110. Leta 2004 je bilo nabavljeno terensko vozilo PV-1, znamke Ford. Leta 2018 je društvo nabavilo še drugi PV-1, znamke Opel.

Leta 2022 je društvo prevzelo novo vozilo GVC 16/25 na podvozju Mercedes Benz Atego 1327, v letu 2023 pa še večnamensko gasilsko vozilo VGV na podvozju Ford Ranger.

Poleg vozil je društvo sproti nabavljalo tudi vso drugo potrebno opremo. Leta 1911 je razvilo svoj prvi prapor, leta 1957, ob proslavi 50-letnice, drugega in leta 1986, ob proslavi 80-letnice, tretji prapor.

Področje, ki ga pokriva PGD Prekopa-Čeplje-Stopnik, se je v zadnjih 20 letih zelo spremenilo. Področje je zelo razvejano, saj se deli med kmetijsko, delno hribovito v velikim odstotkom gozdov ter urbano (z novejšo industrijsko cono in hotelskimi namestitvami). Hribovito področje je težje dostopno, vas Čeplje pa je poplavno ogrožena.

Društvo so vodili: Simon Oset, ustanovitelj, Franc Turnšek, Jurij Ocvirk, Franc Ferme, Karol Goropevšek (30 let), Albert Pečečnik, Ivan Brišnik, Jelka Vranič, Rudi Savinek, Sašo Urankar, Dejan Farčnik in Mitja Ribič. Od leta 2021 ga uspešno vodi Robert Novak.

PGD TEŠOVA

PGD Tešova

Predsednik: Luka Pikl
Poveljnik: Alen Križnik

PGD Tešova je bilo ustanovljeno leta 1986. Ustanovni člani so bili: Ivan Remic, Jože Pečovnik, Janez Pečovnik, Ivan Izlakar, Jože Blatnik in Pavel Vadlan ml.

Gasilski dom je bil zgrajen leta 1986. Prevzem gasilskega vozila GV-1 citroen C 25 E je bil opravljen leta 2002.

Območje, ki ga pokriva PGD Tešova, je pretežno kmetijsko in hribovito. V večini gre za gozdne površine. Območje je slabo preskrbljeno s požarno vodo. Leta 2000 so razvili nov prapor društva.

PGD VRANSKO

PGD Vransko

Predsednik: Nikola Stojaković
Poveljnik: Denis Jošt

PGD Vransko je bilo ustanovljeno leta 1886. Nov gasilski dom je bil zgrajen leta 1977. Prevzem gasilskega vozila GVC 16/25 zastava 645 AN je bil opravljen 1980, gasilskega vozila GV-V1 MB sprinter 416 Cdi pa 2002.

Operativno območje, ki ga pokriva PGD Vransko, zajema strnjeno naselje Vransko. Povečano požarno ogroženost predstavljajo: osnovna šola Vransko, vrtec, INDE Vransko, KIV Vransko. Okolica Vranskega je precej hribovita in poraščena z gozdom. Z izgradnjo avtoceste se je požarna ogroženost bistveno povečala, saj kar 60 % intervencij opravijo na njej. Predori na AC predstavljajo najzahtevnejšo vrsto intervencij na področju gasilstva oziroma tehničnega reševanja.

Najzaslužnejši član je Ludvik Pikl poveljnik društva od 1976 do 1994, podpoveljnik (1998-2000), častni poveljnik društva od 2000. Poveljnik takratnega sektorja Vransko 18 let (1976-1994).

Vidnejši tekmovalni rezultati: tekmovanje GZ Žalec Letuš 1986 pionirji B 1. mesto, 2. gasilski kviz: Domžale 2003 1. mesto starejši pionirji, gasilski kviz: Savinjsko – Šaleške regije 2004 1. mesto starejši pionirji, 3. državni kviz: Vinska Gora 2004 – 1. mesto starejši pionirji.