Izobraževanje

Gasilski zvezi Žalec posvečamo zelo veliko pozornosti izobraževanju gasilcev, saj lahko samo strokovno usposobljeni gasilci izvajajo intervencije kvalitetno, hitro predvsem pa varno. Za izobraževanje skrbi devetčlanska komisija za izobraževanje. Za strokovno pripravo tečajev in drugih vrst usposabljanja v naši gasilski zvezi pa skrbi aktiv predavateljev in inštruktorjev. Oba, komisija in aktiv, se redno sestajata tudi skupaj, obvezno pa pred pripravo letnega programa izobraževanja in pred pričetkom vsakega usposabljanja. Pri organizaciji izobraževanja se nismo omejili samo na meje naše gasilske zveze, saj se nam včasih pridružijo tudi člani iz drugih gasilskih zvez. Pa tudi naši člani so že obiskovali tečaje izven naših meja. Ugotavljanje, da sta izmenjava izkušenj in sodelovanje na tem področju zelo pomembna in bomo s tako obliko sodelovanja zanesljivo nadaljevali.

V zadnjem času na področju izobraževanja dajemo poseben poudarek permanentnemu oziroma stalnemu delu izobraževanja (učne delavnice ter posveti).