Intervencije

INTERVENCIJE 2022

Intervencije v letu 2022 (iz poročila poveljnika Franca Rančigaja za Skupščino GZ Žalec)

Z zadovoljstvom ponovno lahko poročam, da tudi v letu 2022 na območju GZ Žalec ni prišlo do nobenega požara, ki bi zahteval aktiviranje operativnih enot iz območja celotne GZ Žalec (kar je sicer opredeljeno tudi v pogodbah o opravljanju javne gasilske službe).

Zagotovo pa je leto 2022, kot tudi nas in celotno slovensko gasilstvo, zaznamoval velik požar v naravi, za katerega so sicer še deljena mnenja, ali je bil največji doslej, kjer smo po vseh svojih močeh aktivno sodelovali. Po različnih ocenah in analizah intervencija ni bila popolnoma optimalno izvedena, vendar to ni bilo v naši domeni. Generalna ugotovitev je, da je zatajilo vodenje intervencije. 

21. julija 2022, smo se v Gasilski zvezi Žalec odzvali pozivu po pomoči gasilcev in opreme za gašenje obsežnega požara na Krasu. Gasilska zveza Žalec je na Kras odšla z gasilci Savinjsko-Šaleške regije. Odzvalo se je 120 gasilcev z 22 gasilskimi vozili.

V soboto, 23. julija 2022, smo se v Gasilski zvezi Žalec ponovno odzvali pozivu po pomoči. Gasilska zveza Žalec je na Kras odšla skupaj s skupino Savinjsko-Šaleške regije. Pozivu se je odzvalo 145 gasilcev z 29 gasilskimi vozili iz vseh 32 prostovoljnih gasilskih društev GZ Žalec.

V nedeljo, 24. 7. 2022 zjutraj pa se je na Kras odpravilo novih 109 gasilcev Gasilske zveze Žalec, ki so zamenjali kolege v nočni izmeni.

Skupaj je v požaru na Krasu sodelovalo 374 gasilcev iz GZ Žalec. 

Ker se zaradi sodelovanja na gasilski olimpijadi v Celju v tem času in tudi specifičnih osebnih okoliščin sam te intervencije na terenu nisem udeležil, izrekam zahvalo vsem udeležencem, posebno pa še gasilskim vodjem, ki so udeležence intervencije iz GZ Žalec predvsem zdrave in brez poškodb pripeljali nazaj. Kdo so bili ti vodje je tudi fotografsko dokumentirano, saj so bili udeleženci na podelitvi priznanj predsednika države.

V nadaljevanju pa so prikazani tudi statistični podatki za celotno petletno obdobje zadnjega mandata. Ocenjujem, da je operativna pripravljenost in sistem alarmiranja na optimalnem nivoju.

 V letu 2022 smo imeli v GZ Žalec 283 intervencij, kjer so sodelovala naša gasilska društva.

Leto

2018

2019

2020

2021

2022

 

2018-2022

Skupno število intervencij

191

385

274

248

283

 

1381

Močan veter, poplave, plazovi, toča

22

145

36

15

43

 

261

Požari na objektih

23

40

45

34

43

 

185

Požari v naravnem okolju

8

32

28

15

34

 

117

Požari na prometnih sredstvih

13

14

8

7

10

 

52

Nesreče v cestnem prometu

33

13

30

23

28

 

127

Nesreče z nevarnimi snovmi,

sproščanja nevarnih plinov

7

0

3

14

9

 

33

Lažne oziroma nepotrebne intervencije

0

13

0

15

8

 

36

Iskanje pogrešanih oseb,

pomoč obolelim osebam

7

11

16

16

5

 

55

Zaprosila za tehnično pomoč

66

102

91

96

85

 

440

Drugi dogodki

12

15

17

13

18

 

75

Pohvalimo se lahko o hitrem in učinkovitem posredovanju v vseh primerih. V primeru večjih požarov so bile opravljene podrobne analize.

Vsem sodelujočim pri intervencijah izrekam iskreno posebno zahvalo, saj ste, kljub nedavni epidemiji, s svojim delom pomagali ljudem v nesreči in s svojim ukrepanjem in strokovnim znanjem pripomogli k zmanjšanju posledic nesreč.