Gasilska društva v GPO Vransko

PGD OJSTRIŠKA VAS – TABOR

PGD Ojstriška Vas – Tabor

Predsednik: Peter Jezernik
Poveljnik: Gregor Serdoner

PGD Ojstriška vas-Tabor je bilo ustanovljeno l.1903 kot »požarna bramba« pod vodstvom Leopolda Apata, ustanovni člani pa so bili Janez Brišnik, Valentin Kos, Valentin Pepel, Maks Pesko, Jernej Kovče, Jože Debelak, Jože Borin, Urban Pesko, Jurij Podlesnik, Franc Čmak, Filip Pesko, Jakob Brišnik, Ivan Debelak, Martin Pepel, Andrej Urankar, Jože Rančigaj, Gašper Čmak, Leopold Jesenik, Ivan Rizmal in Franc Kovče.

1931 – nabavi se prva motorna brizgalna;
1932 – »Požarna bramba« se preimenuje v »gasilsko četo«;
1935 – zgradijo vaški dom gasilski dom;
1937 – razvije se prvi gasilski prapor, ki ga nato 1942 zaplenijo Nemci;
1945 – dobimo prvi gasilski avto;
1957 – razvije se drugi gasilski prapor;
1968 – nabavi se nova motorna brizgalna;
1973 – ob 70-letnici društva se nabavi gasilski kombi IMV;
1983 – ob 80-letnici društva se popolnoma obnovi gasilski dom;
1988 – nabavi se avtocisterna;
1994 – nabavi se drugi gasilski kombi;
2003 – ob 100-letnici društva nabavi avtocisterno iveco GVC 24/50, kombi za prevoz moštva VW Transporter 8+1, uspešno so izvedli dan gasilca Gasilske zveze Žalec.

 

PGD KAPLA – PONDOR

PGD Kapla – Pondor

Predsednik: Rok Pustoslemšek
Poveljnik: Matjaž Drča

Prostovoljno gasilsko društvo Kapla Pondor je bilo ustanovljeno 12. 3. 1899. leta 1903 se je društvo ponašalo s prvo gasilsko brizgalno na ročni pogon. Leta 1924 zahteva blagajnik, baron G. Wittenbach, pri žalski župi, da izposluje pri JGZ v Ljubljani poslovne knjige za vsa društva zaradi enotnosti poslovanja. Leta 1925 se nabavi inventarna knjiga in leta 1926 se podeli zahvala blagajniku baronu G. Wittenbachu za 27-letno delo. Prva motorna brizgalna Rosenbauer je bila kupljena leta 1928 in plačana v dveh delih, v prvih desetih letih so z njo gasili kar 69 požarov in je delovala do leta 1970, ko jo je zamenjala zdajšnja MB rosenbauer. Pri posojilnici na Vranskem so dobili posojilo za nakup gasilski avtomobila chevrolet, ki so ga blagoslovili leta 1935. Leta 1942 okupator zaseže prvi društveni prapor, ki ga še zdaj hranijo v graškem muzeju. Društvo razvije nov prapor leta 1961 in zdajšnjega ob 100 letnici. Člani društva so se udeleževali različnih shodov: 1930 je 9 članov telovadilo s sekiricami na vseslovenskem kongresu v Ljubljani, l. 1936 so se udeležili prevzema reševalnega avtomobila v Celju, 1939 so prisostvovali kongresu na Babnem, 1955 na partizanskem mitingu na Dobrovljah, leta 1956 gasilskem festivalu v Mariboru … 

Od leta 1970 se društvo redno udeležuje tekmovanj, ob 100-obletnici obstoja (1999) in leta 2004 je društvo prejelo občinsko priznanje Občine Tabor. Leta 2004 je društvo nabavilo nov GV-1 Iveco.

PGD LOKE

PGD Loke

Predsednik: Davorin Drnolšek
Poveljnik: Tomaž Sopotnik

Društvo je začelo delovati že leto pred uradnim ustanovnim občnim zborom, ki je bil spomladi leta 1952 na pobudo učitelja Mirka Cujnika. Ustanovni člani so bili: Mirko Cujnik, Franc Lesjak, Franc Kovče, Nanda Kovče, Ivan Zupančič, Vinko Kos, Franc Verdelj, Anton Jelen in Miha Dolar. Na začetku je društvo kupovalo rabljene ročne brizgalne od sosednjih društev, vendar so se kljub temu gasilci iz Lok že leta 1954 prvič udeležili tekmovanja na Gomilskem. Leta 1966 je društvo razvilo svoj prapor in kupilo prvo novo motorno brizgalno. Za prvo shrambo gasilske opreme jim je leta 1960 bivša KZ Tabor odstopila prizidek pri hmeljski sušilnici v vasi, ki so ga z udarniškim delom kmalu spremenili v orodjarno. Leta 1972 so se preselili v stavbo bivše šole v Lokah in v poznejšem času postali uradni lastniki kletnih in pritličnih prostorov. V letih 1977 do 1980 so kupili večjo motorno brizgalno in krovno sireno. Ker je bilo poslopje potrebno popravila, so leta 1982 udarniško zamenjali celotno krovno konstrukcijo, naslednje leto pa asfaltirali dvorišče okrog poslopja. 

Leta 1983 so gasilci prevzeli svoj prvi novi avtomobil. Zaradi dotrajanosti je leta 2000 padla odločitev za nakup novega. Tako je bil ob 50. obletnici obstoja društva (leta 2001), prevzet nov in sodobno opremljen avtomobil VW furgon. Vsa leta je društvo skrbelo za povečanje števila in izobraževanje članov ter sodelovalo na raznih tekmovanjih.