Gasilski muzej GZ Žalec

Gasilski muzej lahko obiščete po predhodni najavi vsak dan razen nedelje. Vstopnina za ogled muzeja ob strokovnem vodenju znaša 2 EUR. Informacije od ponedeljka do petka med 11. in 15. uro, v sredo do 18. ure, na tel. 03/710 25 80 ali vsak dan na 051/382-886.

NEKAJ PODATKOV O MUZEJU

Gasilska zveza Žalec ima v avli gasilskega doma v Žalcu muzej z  zelo  bogato zgodovinsko zbirko. Zbrano gradivo združuje celotno gasilsko dejavnost Gasilske zveze Žalec in 33 gasilskih društev občin Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec.

Muzej  je bil ustanovljen in odprt  leta 1981 ob svečani otvoritvi novega gasilskega doma PGD Žalec, ki je bilo v zgodovini pomembno središče slovenskega gasilstva na Spodnjem Štajerskem.

Žalec je bil koncem 19. stoletja proti utež »ponemčenemu« Celju, bil je narodnostno močno osveščen in ustanovitelji tukajšnje prve požarne brambe so bili zavedni Slovenci in žalski veljaki Janez Hausenbichler, Josip Širca in dr. Rihard Bergmann.

Celotno zbrano gradivo gasilske dejavnosti po časovnem obdobju od leta 1879, ko je bilo ustanovljeno prvo gasilsko društvo v dolini PGD Šempeter, do današnje novejše kronike na gasilskem področju je razstavljeno na okoli  100 kvadratnih metrov tlorisne površine. V letu 2011 smo  s pomočjo evropskih sredstev za razvoj podeželja kupili nove razstavne vitrine in muzej na novo uredili.

V muzeju je zbrana:

  • tehnična gasilska oprema
  • veliko kosov različnega zgodovinskega materiala (zapiski, kronike v sliki in besedi, odlikovanja, diplome, priznanja, častne listine, razne plakete in ostalo)
  • več kosov gasilske zaščitne opreme (uniforme, zaščitne obleke, delovne obleke, šlemi in drugo)


Skupaj je v muzeju preko 600 kosov gasilskega gradiva in eksponatov.

Josip Širca
Josip Širca
Rihard Bergman
NEKAJ PODATKOV O MUZEJU

Muzej je zakladnica in prepoznavna simbolika časa, ki nas ločuje in hkrati združuje v skupni pogled na preteklost.

Tako nas muzej gasilstva GZ Žalec oziroma zbrano gradivo vodi v čas pričetka organiziranega gasilskega dela na požarno tehničnem in varnostnem področju v Spodnji Savinjski dolini.

Zbirka v muzeju je skrbno urejena in nudi obiskovalcu dobro preglednost. Prikaz zgodovine in negovanje tradicije v povezavi z moderno intervencijsko tehniko predstavlja učinkovito »izložbo«. Smiselna stalna naloga vsake generacije gasilcev je, da ohranja tehnično zastarele predmete, naprave in vse ostalo za bogati spomin gasilske zgodovine.