Gasilska društva v Gasilski zvezi Žalec

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE BRASLOVČE

Površina občine Braslovče je 54 km2 in ima nekaj nad 5400 prebivalcev. V občini deluje 7 gasilskih društev. Poveljnik gasilskega poveljstva Braslovče je Miloš Dernač, višji gasilski častnik, namestnik Boštjan Šalamon, GČ II. stopnje, podpoveljnik Matej Forštner, GČ II. stopnje.

PGD

LETO USTANOVITVE

KATEGORIJA

ŠTEVILO ČLANOV

OPERATIVNI ČLANI

MLADINA

VETERANI

BRASLOVČE

1900

3.

150

34

31

13

DOBROVLJE

1987

1.

84

25

6

1

GOMILSKO

1903

2.

316

26

65

45

GRAJSKA VAS

1904

1.

213

17

34

32

LETUŠ

1906

2.

157

25

28

9

PARIŽLJE TOPOVLJE

1927

1.

159

26

56

14

TRNAVA

1925

1.

202

22

53

14

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE POLZELA

Površina občine Polzela je 33,9 km2 in ima 6135 prebivalcev. V občini delujejo 3 prostovoljna in 1 prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. Poveljnik gasilskega poveljstva občine Polzela je Lado Košec, VGČ II. stopnje, namestnik poveljnika David Krk, VGČ II. stopnje, podpoveljnik Bojan Adamič, GČ II. stopnje.

PGD

LETO USTANOVITVE

KATEGORIJA

ŠTEVILO ČLANOV

OPERATIVNI ČLANI

MLADINA

VETERANI

POLZELA

1904

3.

161

50

54

10

ANDRAŽ NAD POLZELO

1972

1.

230

40

41

6

LOČICA OB SAVINJI

1933

1.

148

34

42

6

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE TABOR

Površina občine Tabor je 35 km2 in ima 1645 prebivalcev. V občini delujejo 3 prostovoljna gasilska društva. Poveljnik gasilskega poveljstva občine Tabor je Peter Jezernik, VGČ I.stopnje, namestnik poveljnika Dominik Drnolšek, GČ II. stopnje.

PGD

LETO USTANOVITVE

KATEGORIJA

ŠTEVILO ČLANOV

OPERATIVNI ČLANI

MLADINA

VETERANI

OJSTRIŠKA VAS - TABOR

1903

2.

201

32

27

45

KAPLA - PONDOR

1899

1.

194

23

34

25

LOKE

1951

1.

126

21

9

11

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE VRANSKO

Površina občine Vransko je 52,97 km2 in ima 2600 prebivalcev. V občini delujejo 4 prostovoljna gasilska društva. Poveljnik je Vlado Reberšek, višji gasilski častnik 2. stopnje, namestnik pa Anton Urankar, GČ II. stopnje.

PGD

LETO USTANOVITVE

KATEGORIJA

ŠTEVILO ČLANOV

OPERATIVNI ČLANI

MLADINA

VETERANI

VRANSKO

1886

2.

156

25

45

15

LOČICA PRI VRANSKEM

1933

1.

74

19

10

1

PREKOPA - ČEPLJE - STOPNIK

1906

1.

180

15

30

19

TEŠOVA

1986

1.

34

16

0

2

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE ŽALEC

Občina Žalec zajema 117,10 km2 ter ima 21.306 prebivalcev. Gasilsko poveljstvo občine Žalec ima 15 prostovoljnih gasilskih društev. Poveljnik GPO je Uroš Žibret, VGČ I. stopnje, namestnik  Klemen Herle, VGČ II. stopnje.

Gasilsko poveljstvo občine Žalec je zaradi večjega števila društev razdeljeno v dva sektorja:
I. sektor – poveljnik Jure Drobne, višji gasilski častnik, namestnik Gašper Pižorn, gasilski častnik I. stopnje.
II. sektor – poveljnik Jože Selčan, gasilski častnik II. stopnje, namestnik Ludvik Meklav, višji gasilski častnik II. stopnje.

PGD

LETO USTANOVITVE

KATEGORIJA

ŠTEVILO ČLANOV

OPERATIVNI ČLANI

MLADINA

VETERANI

ŽALEC

1881

4.

231

75

63

19

DOBRIŠA VAS - PETROVČE

1945

2.

128

30

29

13

GRIŽE

1919

2.

70

26

23

5

KASEZE - LIBOJE

1940

2.

102

24

21

15

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

1878

2.

153

53

46

8

VELIKA PIREŠICA

1930

2.

170

26

62

20

ARJA VAS

1903

1.

104

8

33

5

DREŠINJA VAS

1914

1.

155

21

43

18

GOTOVLJE

1903

1.

163

24

37

11

LEVEC

1909

1.

114

27

44

11

LOŽNICA PRI ŽALCU

1921

1.

103

26

22

11

PONIKVA PRI ŽALCU

1931

1.

241

40

66

17

VRBJE

1930

1.

110

26

16

20

ZABUKOVICA

1924

1.

123

36

30

11

ZAVRH PRI GALICIJI

1988

1.

95

18

11

14

GASILSKA DRUŠTVA

Pod okrilje Gasilske zveze Žalec spada 32 gasilskih društev ter 4906 gasilk in gasilcev.

5

OBČIN

32

GASILSKIH DRUŠTEV

4906

GASILCEV