SPLOŠNO
Organizacija se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani. Zbrane osebne podatke bo podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Organizacija spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu podjetje posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov organizaciji je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika.
Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Organizacija za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:
• ime in priimek
• naslov
• firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
• davčno številko
• naslov elektronske pošte
• kontaktno telefonsko številko
• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni strani

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, organizacija ne odgovarja.

Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik.

Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.
Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

IZVAJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI
Organizacija ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom Gasilske zveze Slovenije o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.

Vse pri organizaciji redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne strani. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z organizacijo.

PIŠKOTKI
Spletna stran uporablja piškotke, da olajša uporabo spletne strani. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih vaš spletni brskalnik shrani na vaš računalnik. Če ponovno odprete ustrezno stran, piškotki omogočajo prepoznavo vašega računalnika. Nastavitve shranjevanja piškotkov lahko kadar koli spremenite v zavihku ”Nastavitve piškotkov” na dnu spletne strani www.hisa-kuhinj.si in izberete možnost »zavračam piškotke. Vendar pa bi radi poudarili, da to pomeni, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta.

INFORMACIJE, POPRAVKI, BLOKIRANJE IN IZBRIS
Kadarkoli lahko zahtevate brezplačne podatke o shranjenih osebnih podatkih. Prav tako imate pravico zaprositi za popravek, blokiranje ali brisanje podatkov. Če je izbris dovoljen s pravnimi ali pogodbenimi obveznostmi hrambe, bomo blokirali podatke. Na vašo zahtevo bomo kadarkoli posredovali popolne in brezplačne informacije o podrobnostih, shranjenih o vas ali vaši družbi, popravili podatke, blokirali podatke ali jih izbrisali ter odgovorili na vsa vprašanja o zbiranju, shranjevanju in uporabi svoje podatke. V zvezi z navedenim nas lahko kontaktirate na naš e-mail naslov: gasilska.zveza.zalec@siol.net.

VARNOST PODATKOV
Varnost vaših podatkov je za nas pomembna. Našo spletno stran varujemo s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi za preprečevanje izgube, izbrisa, dostopa, spreminjanja ali razširjanja podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Z rednimi pregledi sistema skušamo zagotavljati zaščito pred nepooblaščenimi dostopi do vaših osebnih podatkov.

 

Meni